Helleren i Jossingfjord langs Nordsjøveien

Helleren i Jøssingfjord er et populært fotomotiv, og det er ikke helt uten grunn. Dette er spennende å fotografere, og det er lett å tenke hvordan folka som bodde her hadde det på den tiden. Kulturminnet befinner seg under en heller som er dannet av et utstikkende fjell lengst inne ved Jøssingfjorden. Med sine 60 meter i lengde er dette en av de største av sitt slag i Norge. Det har stått flere hus under denne helleren, men i dag er det kun to trehus som står igjen. De to husene står uten taktekke fordi de er beskyttet av Helleren. Bygningene skriver seg fra 1800-tallet, men deler av bygningene kan være adskillig eldre. Sannsynligvis har det vært fast bosetning under Helleren fra 1500-tallet.