Foredrag og Workshops – Foto og bildemanipulering.

Hvorfor ikke fylle klubbkvelden med et spennende foredrag rundt fotografering, lyssetting og bildemanipulering. Jeg har i en årrekke besøkt fotoklubber, holdt private workshops rundt omkring i sørnorge.

Jeg tar en gjennomgang rundt dette med bildemanipulering, og hvordan dette er benyttet helt tilbake fra 1800 tallet. Bildemanipulering er nemlig ikke noe nytt fenomen som kom med inntoget av digitalfoto og Photoshop. Vi ser på eksempler, diskuterer rundt emnet, og til slutt lager vi en bildemanipulasjon, f. eks. basert på et fiktivt kundeønske i en reklameproduksjon.

Under selve fotografering blir alt gjennomgått, lyssetting, perspektiver, avstander. Videre blir alt produsert i Photoshop hvor jeg gjennomgår frileggingsmetoder, fargekorrigeringer, skyggelegging mm.

Total varighet på et slikt foredrag er ca. 4 timer, litt avhengig av hvor mye diskusjon det blir.

For ytterligere info:
Ta kontakt med meg på E-post: post@finn-b.no, eller ring meg på tlf: 988 40 242